Zgodovina OŠ Škofja Loka-Mesto

Šolstvo v Škofji Loki do 2. svetovne vojne:  Začetki organiziranega šolstva v Škofji Loki segajo v 18. stoletje. Že v prvi polovici 19. stoletja je bila med redkimi manjšimi mesti na Slovenskem, ki so imela glavno šolo za dečke in deklice. Deklice so obiskovale šolo pri sestrah Uršulinkah, dečki pa so od leta 1826 obiskovali glavno šolo v hiši v Klobovsovi ulici. Osnovne šole niso obiskovali le mestni otroci, ampak so poskrbeli tudi za otroke iz oddaljenih vasi. Ti učenci so hodili v nedeljsko šolo. Uršulinke pa so 1893 leta za deklice iz oddaljenih vasi odprle gorsko šolo.

Leta 1929 so se odločili za zidavo novega šolskega poslopja, ki so ga odprli septembra 1932, slavnostna otvoritev in blagoslov poslopja pa je bil 29. novembra 1932. V tem poslopju je danes naša šola, ki praznuje Dan šole vsako leto zadnji petek v mesecu novembru.

trivialka 1627malaPrva šola iz leta 1627. stara_solamalaŠola za dečke v Klobovsovi ulici. os 1932malaNaša šola ob otvoritvi 1932.

Med 2. svetovno vojno:

1. maja 1941 je šolske prostore z vsem inventarjem prevzela nemška komisija. Ta dan je bil v Škofji Loki zadnjič redni pouk. V šolskem poslopju se je naselil nemški politični Komisariat.

16. julija 1941 so prišli v Škofjo Loko nemški učitelji. Glavni namen pouka je bil potujčevanje, zato je bil obisk zelo slab. Maja 1944 so naselili v šoli ranjence in ukinili pouk.

 

Po 2. svetovni vojni:

Maja 1945 so Nemci zapustili Škofjo Loko, šolske prostore so zasedli partizanski odredi. Poslopje je bilo potrebno temeljite obnove, ki je bila hitro zaključena in pouk se je začel že junija 1945.  Šola je najprej obdržala  le 4 razrede, nato pa so vsi učenci obvezno nadaljevali šolanje na nižji gimnaziji. Število učencev se je vrtelo okoli 600 dečkov in deklic.

V šolskem letu 1951/52 je dobila nekaj prostorov v naši šoli tudi vajeniška šola.

Leta 1953 je bil dograjen gimnazijski trakt, na njeno mesto se je naselila glasbena šola, ki je bila do tedaj  v Kapucinskem predmestju.

sola z vrtom malaNaša šola 1953 z vrtom.

Pouk je potekal v dveh izmenah, zato je bila leta 1955 ustanovljena šola na Trati.

S šolskim letom 1958/59 je bila izvedena reorganizacija šolstva. Ukinjeni so bili nižji gimnazijski razredi in bili priključeni osemletnim osnovnim šolam. Tako se je število učencev zvišalo od 809 na 1143, število oddelkov pa iz 27 na 35.

Od marca 1966 je bil uradni naziv šole » OŠ PETER KAVČIČ ŠKOFJA LOKA«.

Ker je število učencev naraščalo, so zgradili novo šolsko poslopje v Podlubniku, ki je prve učence sprejelo jeseni 1973. Učenci razredne stopnje (650) so ostali v stari zgradbi, učenci od 5. do 8. razreda pa so začeli obiskovati pouk v novi šoli v Podlubniku.

Otvoritev sole v Podlubniku 1973malaOtvoritev šole v Podlubniku leta 1973. OS Podlubnik 1973malaOtvoritev šole v Podlubniku leta 1973. obnova OS v 80-ih letih malaObnova naše šole v letu 1983.

Po izselitvi učencev vajeniške šole in gimnazije iz poslopja naše šole je sledila temeljita obnova stavbe, ki je bila obnovljena in dograjena do jeseni 1985 leta.

Novejša zgodovina šole

S 1. 9.1985 se je šola v Podlubniku, kjer so se do tedaj šolali učenci na predmetni stopnji oblikovala v  samostojno osnovno šolo z imenom OŠ IVANA GROHARJA. Naša obnovljena šola pa je obdržala ime OŠ PETER KAVČIČ.

OS Ivana Dolenca 2000mala Preimenovanje šole iz OŠ Peter Kavčič v OŠ Ivana Dolenca. Steza leta 1999malaStara steza v športnem parku za šolo iz leta 2000. otvoritev igrisca sept 2001malaObnovljen športni park za šolo v letu 2001.

V letu 2000 se je šola preimenovala v OŠ Ivana Dolenca, v letu 2001 pa v OŠ Škofja Loka–Mesto.

V šolskem letu 2001/2002 je bil obnovljen športni park za osnovno šolo.

V šolskem letu 2003/2004 smo zaradi potreb uvajanja devetletne šole pridobili še obnovljeno stavbo bivšega vrtca na Novem svetu, kjer sedaj poteka pouk prvega razreda.

sola_novi_svet1Šola za prvošolce na Novem svetu 2004. sola_novi_svet1Šola za prvošolce na Novem svetu 2004.
naša šola 1953 z vrtom
(Skupno 3.312 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost