Šolska skupnost učencev

solska-skupnostV šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev.

Oddelčna skupnost se povezuje v šolsko skupnost. Šolska skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Člani šolske skupnosti bodo letos na otroškem parlamentu razpravljali o temi z naslovom Ljubezen in spolnost – tema 19.otroškega parlamenta, ki so jo demokratično sprejeli otroci na zadnjem nacionalnem otroškem parlamentu.

Otroški parlamenti se kot oblika demokratičnega dialoga med osnovnošolci izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji in potekajo na več ravneh: na razredni in šolski ravni, na občinski in medobčinski ravni, na regionalni ravni in na nacionalni ravni.

Participacija otrok v šoli je zelo pomembna  ter je prvi in najboljši korak k uresničevanju želja in zahtev mladih v zvezi s šolanjem in življenjem. Mladi imajo možnost za aktivno sodelovanje, vključenost, udeležbo na vseh ravneh in povsod tam, kjer se sprejemajo odločitve, ki zadevajo tudi otroke in mlade. Tako je v družini, v šoli, v kraju , kjer živijo, v mladinskih in drugih organizacijah  kot tudi drugje. Izven šolskega polja je Zveza prijateljev mladine Slovenije tista nevladna organizacija, ki s svojimi zvezami in društvi omogoča logistične, organizacijske in finančne pogoje za izvajanje programa.  Mentorji delujejo na razredni in šolski ravni ter vzpodbujajo otroke k inovativnosti, razmišljanju in integriranju znanj.Odrasli smo se naučili spodbujati ustrezne razmere za demokratični dialog o vseh temah in na vseh ravneh: od šole, občine in države, ter prisluhniti mladim parlamentarcem, jim skrbno poročati, kaj se dogaja v zvezi s sklepi predhodnega parlamenta na posameznih področjih tako na šoli, kot tudi na lokalni in nacionalni ravni.

 

Mentorici šolske skupnosti sta Tatjana Jereb Miklavčič in Anica Stele.

 

 

 

 

 

 

(Skupno 1.134 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost