Strokovni organi šole

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo:

·         predstavniki ustanovitelja (Marija Demšar, Gregor Hostnik, Darja Franko);

·         predstavniki delavcev šole (Li-An Kozmelj, Nina Oman, Andreja Panjtar, Jernej Zupanc, Petra Veber);

·         predstavniki staršev (Tina Erznožnik, Kristina Lendero, Davor Tavčar).

Predsednica sveta šole je Petra Veber, namestnica Darja Franko.

Svet šole ima štiriletni mandat.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli oblikovan svet staršev. Predsednica sveta staršev je Petra Dolenc. Starši lahko kontaktirajo s svojimi predstavniki za zapisnik sej. Predstavniki oddelkov so:

1. A Klemen Čadež 1. B Nika Triler 1. C Špela Petač 1. D Maja Bajt
2. A Nataša Kranjc 2. B Špela Golobič 2. C Anja Mehle 2. D Darja Gramec Skledar
3. A Špela Gorišek Čaušević 3. B Alenka Černigoj 3. C Monika Breuss 3. D Erika Markič
4. A Davor Tavčar 4. B Lina Dečman Molan 4. C Ana Štibelj 4. D Romana Dolinar
5. A Mihael Turščak 5. B Ana Tomašič 5. C Metka Kržišnik 5. D Luka Tomat
6. A Saša Zadnik 6. B Petra Ambrožič 6. C Tina Erznožnik 6. D Anja Žontar
7. A Katarina Švab 7. B Katja Nastran 7. C Kristina Lendero 7. D David Gradišek
8. A Petra Krmelj 8. B Petra Miklavčič 8. C Barbara Kalan 8. D Sašo Korošec
9. A Bojana Božnar 9. B Polonca Šink 9. C Matevž Košir 9. D Boštjan Notar

Na šoli delujejo strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.

(Skupno 3.934 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost