Kaj je dobro vedeti pred vpisom v SŠ?

ŠTIPENDIJE

S 1. januarjem 2014 je začel veljati novi Zakon o štipendiranju, ki prinaša številne spremembe.

Nekaj več o tem lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Vloge za uveljavljenje državnih štipendij obravnavajo pristojni centri za socialno delo, javni poziv pa objavi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (www.mddsz.gov.si).

Vloge za uveljavljenje Zoisove štipendije vloži kandidat sam, obravnava pa jih Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij (www.sklad-kadri.si).

Na spletni strani Javnega sklada pa tudi objavijo skupni razpis kadrovskih štipendij (www.sklad-kadri.si/kadrovske).

Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport je objavljen razpis za vpis v srednje šole: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Pozorni bodite na tretjo in četrto alinejo razpisa: Informacije o vsebini prilog ter Priloga 1.

UPORABNI SPLETNI NASLOVI

www.mss.gov.si – Ministrstvo za šolstvo in šport

www.ess.gov.si – Zavod za zaposlovanje RS

www.mddsz.gov.si – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

www.mojaizbira.si – spletna stran z informacijami o šolah, programih in poklicih.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Stanje prijav za vpis v srednjo šolo lahko dnevno preverite na spletni strani MIZKS –  povezava.

Za vse dodatne informacije v zvezi z izbiro srednje šole oz. poklica in vpisom se oglasite v pisarni šolske psihologinje.

Katarina Gornik, univ. dipl. psih.

(Skupno 1.572 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost