Prometna varnost

Učenci so ob prihodu in vračanju iz šole prometno ogroženi. Večkrat je potrebno z njimi spregovoriti o ustreznem vedenju v prometu, jih naučiti in usposobiti, da bodo znali poskrbeti za svojo varnost in jim pokazati, kako to storijo. Nasveti za varno pot v šolo

 • Če prihajajo v šolo s kolesom, mora biti to pravilno opremljeno in tehnično brezhibno. Obvezna sta opravljen kolesarski izpit in zaščitna čelada. Uporaba varnostne čelade je po Zakonu o pravilih cestnega prometa obvezna za kolesarje do 18. leta starosti.
 • Močno ODSVETUJEMO, da bi učenci prihajali v šolo z motorji, električnimi kolesi, električnimi skiroji, rolerji in rolkami. V primeru uporabe pa naj spoštujejo prometne predpise in uporabijo čelade.
 • Starše vljudno prosimo, da otrok ne vozijo do šolskih vrat, saj s tem ogrožajo učence, ki prihajajo v šolo peš. Otroke naj starši pripeljejo in odložijo v bližini šole od koder naj samostojno ali v družbi vrstnikov peš pridejo v šolo. Svetujemo, znakstopda otroke spustijo iz vozila:
  • na Šolski ulici in ustavijo tako, da varno izstopijo na pločnik ob V steni telovadnice,
  • na parkirišču Štemarje,
  • na parkirišču Novi Svet,
  • na brezplačnem parkirišču pri Tržnici na Partizanski cesti.

Prometni varnosti učencev namenjamo posebno pozornost. Seznanjamo jih s šolskimi oz. najvarnejšimi potmi, ki vodijo do šole. Šola ima za večjo varnost svojih učencev izdelan načrt šolskih poti v katerem so predlagane in natančno opisane šolske poti. 

Oglejte si Načrt šolskih poti OŠ Škofja Loka-Mesto 2023-24. Opise šolskih poti si lahko preberete tudi s klikom na povezavo OPISi PRIPOROČENIH ŠOLSKIH POTI

Na šolskih poteh se učenci vključujejo v promet, zato je pomembno, da so na poti v in iz šole pozorni na promet ter upoštevajo prometne predpise. Še posebej opozarjajmo na najbolj prometno izpostavljene točke na šolskih poteh zato, da se jim bodo učenci izognili oz. bodo tam še bolj previdni. Izpostavljene točke – PREVIDNO! in Izpostavljene točke – v slikah

Za izboljšanje prometne varnosti in spoznavanje šolskih poti ter učenje prometno varnega ravnanja smo se vključili v projekt Pešbus katerega namen je, da se otroci v spremstvu odrasle osebe podajo v šolo peš po šolski poti in se naučijo, kako varno priti od doma do šole. Organizirano se je izvajal v Evropskem tednu mobilnosti.

znakstop

Ste opazili kakšno prometno še posebej nevarno točko? Opozorite nanjo tudi nas. 
Koordinatorici prometne vzgoje na šoli pišite na njen elektronski naslov. Tudi fotografije so dobrodošle. Veseli bomo vaših opozoril, pripomb in predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit učenci opravljajo v 5. razredu po Konceptu, ki ga je izdal ZRSŠ, 2016.

Sodelujemo z občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP). Če opazite nevarne točke na otrokovi šolski poti, lahko pošljete svojo pobudo za ureditev problema na naslov: Občina Škofja Loka, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. Pobude jim posredujte preko obrazcev objavljenih na strani Preventivno vzgojni nasveti  (Pobuda za terenski pregled Tehnične komisije, Pobuda za izboljšanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije). Tu najdete tudi uporabna gradiva za prometno vzgojo.

Aktivno se vključujemo v preventivne akcije republiškega SPVCP pod okriljem Agencije za varnost prometa (AVP). Na tak način preko celega šolskega leta opozarjamo na pomen prometno varnega ravnanja vseh udeležencev v prometu in skrbimo za prometno vzgojo tako otrok kot njihovih pomembnih odraslih.

Vabljeni k ogledu izobraževalnih video posnetkov za kolesarje:  Varno s kolesom v promet ; Iz majhnega kolesarja naj zraste odgovoren voznik ; Bistre glave nosijo čelade

(Skupno 2.205 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost